Er moet iets gebeuren; maar bij wie valt het kwartje....? Een poging uitgelicht

Gepubliceerd op 21 februari 2017 om 17:13

18-3-15: Mail aan (hoofd-)redactie en bladmanager Opzij

Dag dames,   

De reden dat ik via deze weg naar jullie toe stap is in de eerste plaats een intrinsieke, in de tweede plaats een zakelijke.

Mag ik jullie aandacht voor het volgende:

Volgens velen is de maatschappij ‘aan het feminiseren’. Wat dat precies betekent heb ik nog niemand exact horen definiëren maar dat het maatschappelijk participatieaandeel van vrouwen daar een belangrijke rol in speelt, is evident.

Ikzelf zie in het ‘feminiseren’ het wereldwijd in balans komen van feminiene aspecten en masculiene aspecten, wat m.i. de samenleving ten goede komt.

Hiermee bedoel ik niet dat het participatieaandeel van vrouwen in balans komt met dat van mannen, maar dat het vrouwelijke principe sterker aan het worden is, cq aspecten die in zowel mannen als vrouwen voorkomen. (vgl Jungs archetypen anima en animus: het vrouwelijke aspect in de man resp. het mannelijke aspect in de vrouw.)

Paradoxaal genoeg zie ik Opzij hier niet in mee gaan:

Redactioneel gezien wordt er (nog steeds) vanuit een masculiene mentaliteit geschreven, gepubliceerd en marketing gevoerd.

Dat is niet meer nodig, sterker: een mentale koersverandering zou de gewenste oplagecijfers van Opzij wel eens enorm positief kunnen beïnvloeden.

Concrete voorbeelden waaruit de masculiene invalshoeken blijken zijn bijv. koppen als ‘stoere vrouwen’, ‘vrouwen kapen’  en artikelen die de strekking hebben van ‘terugslaan, we moeten veroveren, winnen, strijden’.  Allemaal masculiene aspecten, die niet per definitie verkeerd zijn (!!), maar in deze tijd juist plaats aan het maken zijn voor feminiene aspecten en wijze van denken.

Ander voorbeeld:  de top-zoveel-lijstjes waarmee Opzij sterke vrouwen portretteert die het toch maar voor elkaar hebben gekregen in het mannelijk bastion door te dringen.

Een ranglijst verwijst naar het naar-buiten-gerichte (op imago en resultaat/rendement gebaseerde) mannelijke aspect. Terwijl in deze tijd de tendens van de naar binnen-gerichte beweging steeds belangrijker wordt gevonden. (reflectie, inhoud, authenticiteit, werk doen wat je intrinsiek motiveert).

Waarom in Opzij het masculiene aspect van vrouwen belichten, terwijl de maatschappij snakt naar feminiene aspecten, die eindelijk herkend, erkend en gehonoreerd mogen worden?

De tijden van de nikkelen Neelies en Iron Ladies (masculiene vrouwen) zijn voorbij. Die wijze van denken om door te dringen binnen de dominantie patriarchale cultuur was in de eerste of tweede feministische golf noodzakelijk, maar snijdt nu geen hout meer.

Opzij heeft nog steeds een masculiene uitstraling, terwijl ze haar eigen feminiene aspecten moet zien te ontdekken en te ontplooien.

Wil Opzij overleven en groeien, dan zal bij Opzij eerst die mentaliteitsomslag zelf moeten worden gemaakt.

Persoonlijk voel ik me zeer betrokken bij de man/vrouw-dynamiek die momenteel in alle hevigheid aan de gang is.

Vandaar mijn beroep op jullie om de bal op te pakken en Opzij op de kaart te zetten als tijdschrift dat de tijdgeest aanvoelt en de doelgroep hierin begeleidt en voorgaat.

Zakelijk gezien kan ik jullie eerst een presentatie geven over mijn methodiek (de Balansindicator Methode) en indien gewenst een advies over de te volgen strategie.

In een eventueel vervolgstadium werk ik graag mee aan het concreet uitzetten van de lange-termijn koers van Opzij.

In afwachting van jullie reactie,

met vriendelijke groet,

Karin Kasdorp

Organisatieantropoloog en journalist

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.