Duurzaamheid en Betekenis

Gepubliceerd in VVP-Magazine Special Duurzaamheid 19-3-24 Wat wordt er eigenlijk onder duurzaamheid verstaan? Het is een containerbegrip geworden dat gunstige effecten heeft op mensen, milieu en klimaat. Het risico is dat duurzaamheid als verdienmodel een doel op zich wordt, terwijl het daarmee zijn betekeniswaarde verliest. Zodra een bedrijf stuurt op betekenis, volgt duurzaamheid hier automatisch uit voort. Om sturen op betekenis concreet in praktijk te brengen ontwikkelden Karin Kasdorp, Erik Friedeberg en Harriët van Asperen het Kader van Betekenis.

Lees meer »

Bewustzijn is voorwaarde voor een nieuwe bestuurscultuur

Gepubliceerd in Trouw 29 okt'21  De roep om een nieuwe bestuurscultuur wordt steeds luider. Maar voor daadwerkelijke verandering is wel de goede aanpak nodig. Met 'nieuwe regels', 'ander gedrag' of 'meer transparantie' is de cultuur an sich nog niet veranderd. Dit is symptoombestrijding, waardoor oude of nieuwe problemen steeds weer zullen opduiken. Waar draait het eigenlijk om, wil een cultuur daadwerkelijk veranderen? En hoe moet dat worden aangepakt?  

Lees meer »

Waarom gaat het mis bij diversiteitsbeleid?

Hoe komt het dat veel vrouwen de boardroom weer gedesillusioneerd verlaten? De filosofie van de Balansindicator verklaart waarom een vrouwenquotum averechts werkt en een masculiene bedrijfscultuur juist zal versterken. Maar hoe moet het dan wel?

Lees meer »

Betaald werk lost ongelijkheid niet op

Gepubliceerd in Trouw dd 23-5-17 Het staat buiten kijf dat de dochters van de laatste generatie huisvrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld in het emancipatieproces. Maar het emancipatieprobleem is niet opgelost als alle vrouwen buitenshuis werken. Waarom wordt dat algemeen wel zo gezien?

Lees meer »