De Balansindicator 

Instrument voor cultuur- en systeemverandering

 

De politieke bestuurscultuur, ministeries, banken, de advocatuur, de wetenschappelijke wereld, de Belastingdienst, de Politie, de Landmacht, uitvoeringsinstanties, de land-, tuinbouw en veeteeltsector, de sportwereld, het onderwijs, radio- en televisiesegment...

en oja, vergeet je eigen organisatie niet...  

Welk (sociaal) systeem is er niet aan een cultuurverandering toe...?

 

Maar hoe pak je zoiets aan?

In ieder geval NIET door met elkaar om de tafel te gaan zitten om nieuwe afspraken te maken.

Maar dat wordt wel vrijwel altijd gedaan.

 

Cultuur is echter meer dan gewenst of ongewenst gedrag, geschreven of ongeschreven normen, of de sfeer.

Dit zijn cultuursymptomen en veranderen op symptoomniveau heeft geen zin.

Nieuwe normen of afspraken, zelfs ander gedrag of communicatiepatronen zijn geen garantie voor een cultuurverandering.

 

Cultuurverandering begint bij de analyse en bewustwording van de gezamenlijke mindset - het collectieve denkkader van de groep.

Want dat is de essentie van een cultuur. 

Tegelijk biedt de nieuwe cultuur het referentiekader voor een nieuw systeem.  

 

En dat verander je allemaal niet even door nieuwe afspraken te maken. Zelfs niet als de meerderheid het er mee eens is. 

 

De allereerste stap: Hoe krijg je zo'n abstract fenomeen als een mindset in beeld? 

 Daarvoor heb ik de Balansindicator ontwikkeld - een methodiek voor fundamentele verandering. 

Het model brengt in kaart hoe het collectieve denkkader eruit ziet. Dat betekent inzicht in de denkpatronen van de groep, de mentaliteit, de moraliteit en daarmee ook inzicht in het waardenstelsel. 

Deze mindset-analyse is het vertrekpunt voor het instrumentarium om de daadwerkelijke cultuurverandering in gang te zetten en te bewerkstelligen.  

 

Omdat denken dualistisch is, hebben de twee oerpincipes van dualiteit hier alles mee te maken.

Je kunt deze yin en yang noemen, of femininiteit en masculiniteit, of anima en animus....    

Deze wetenschap maakt de Balansindicator tot een uniek model, dat een aantal stappen verder gaat dan 'we gaan het vanaf nu anders doen...'  

 

Klinkt toch nog wat te ingewikkeld en niet erg concreet?

 

Ik nodig u uit om samen te bekijken hoe we de Balansindicator kunnen inzetten in uw veranderingstraject. 

 

Eerst een Presentatie?  Die is te boeken via Contact.

 

Graag tot ziens!

Karin Kasdorp